Dagens ord: tunn

ruckel   

Relaterade ord och synonymer:

1: alkoholberoende, alkoholism, dryckenskap, fylleri, rucklande, spritbegär, superi
2: barre, boning, bostadshus, bostadslänga, bungalow, bygge, byggnad, corps-de-logi, hus, hybble, hydda, karaktärsbyggnad, karaktärshus, koja, kordelogi, krypin, kråkslott, kyffe, kåk, manbyggnad, mangårdsbyggnad, pörte, slott, stuga, tjäll, villa, wigwam
3: förfallen byggnad, fornborg, fornlämning, hus i förfall, husgrund, husrest, lämning, murrester, ruin, stenålderslämningar, tomtning