Dagens ord: manhattangeometri

ruin   

Relaterade ord och synonymer:

1: behållning, kvarleva, lämning, relik, relikt, remanens, residuum, rest, skvätt, sladd, slank, slatt, slatte, slick, slump, slunk, talong, återstod, överleva
2: bankrutt, betalningsinställelse, cession, fallissemang, insolvens, kk, konkurs, krasch, obestånd
3: dekadans, dekadens, destruktion, fall, fördärv, förfall, förgängelse, förstöring, försämring, obestånd, undergång
4: förfallen byggnad, fornborg, fornlämning, hus i förfall, husgrund, husrest, lämning, murrester, ruckel, stenålderslämningar, tomtning
5: lodis, människospillra, människovrak, spillra, uteliggare, utslagen, vrak
6: borgruin, slottsruin, ödeslott