Dagens ord: massiv

rutt   

Relaterade ord och synonymer:

1: bana, gång, led, pass, route, serpentin, stig, stråk, stråt, väg
2: bog, färdväg, kosa, kurs, resrutt, resväg, riktning, route, väg
3: farled, handelsled, handelsväg, led, linje, pulsåder, route, sjöfartsväg, trad, trade, trafikled, väg