Dagens ord: fast

rygga   

Relaterade ord och synonymer:

1: backa, banga, fega ur, retirera, sacka, svikta, dra sig tillbaka, vika, återgå || flykt, reptilrörelse, reträtt, tillbakadragande, tillbakamarsch, återtåg
2: kalv, kont, mara, mes, näverkont, packsäck, ryggkorg, ryggsäck, ränsel, tornister
3: annullera, bryta, häva, kontramandera, ta tillbaka, upphäva, återkalla, återtaga, åtra, ändra