Dagens ord: sinkadus

ryggrad   

Relaterade ord och synonymer:

1: ryggradsben, skelettben; benknota, knota, kota; atlas, atlaskota, halskota, ryggkota
2: kotpelare, kotrad, rygg, skelettpelare
3: bärande, ram, ramverk, skrov, stomme, ställning, stöd
4: beslutsamhet, fasthet, karaktär, oböjlighet, viljekraft, viljestyrka
5: kut, kutrygg, kutryggighet, krökt ryggrad, svank, svankrygg