Dagens ord: hölje

sak   

Relaterade ord och synonymer:

1: artikel, entitet, föremål, grej, grunka, kropp, mackapär, manick, moj, mojäng, objekt, ordning, pinal, pjäs, pryl, pryttel, ting, tingest
2: direkt, helt enkelt, oförblommerat, ogenerat, utan omsvep, precis, rakt, rentut, rätt, rakt på sak
3: brottmål, domstolsprocess, domstolstvist, domstolsärende, fall, mål, process, rannsakan, rannsakning, rättegång, rättegångssak, rättsprocess, rättsprövning, rättssak, ting, tvist, tvistemål, ärende
4: fel i fråga om innehåll, oriktighet, fel i sak, sakfel