Dagens ord: beridare

sats   

Relaterade ord och synonymer:

1: attiralj, besats, besäts, garnityr, sätt, tillbehör, uppsättning, utrustning
2: bisats, huvudsats, mening, period, punkt, satsfogning
3: kit, samhöriga föremål, servis, set, uppsättninghandsfreekit
4: dogm, doktrin, grundsats, lära, lärosats, teorem, teori, tes, trossats
5: dos, fodergiva, giva, gödselgiva, mängd, portion
6: avsnitt, coda, koda, musikavsnitt, stycke, symfonidel
7: anlopp, ansats, fart
8: batch, körning, parti, produktionsperiod, produktionstillfälle, sändning, tillverkningsparti, tillverkningssats || batchnummer, satsnummer, tillverkningsdatum, tillverkningsnummer
9: Pythagoras sats: kvadraten på hypotenusan är lika med summan av kvadraterna på kateterna