Dagens ord: bunt

sav   

Relaterade ord och synonymer:

1: avkok, dekokt, fluid, fluidum, lag, lake, marinad, must, saft, save, sky, spad, steksås, sås, vätska
2: fortlevnad, liv, livaktighet, livsandar, livskraft, livslåga, livsnerv, livssaft, livstecken, livsyttring, must, vigör, vitalitet
3: björkelag, björklag, björksav, lönnsav, näringsvätska i växter, saft, trädsaft, växtsaft