Dagens ord: knut

sekund   

- SI-enheten för tid

Relaterade ord och synonymer:

1: tid, tidsenhet, tidsperiod || minuttimmedag, dygn, veckodagarbetsvecka, kalendervecka, sjudagarsperiod, veckakalendermånad, månad, månvarvkalenderår, solvarv, tolvmånadersperiod, år, årtal || åratal || glas
2: SI-enhet, SI-enheter || ampere, candela, kelvin, kilogram, meter, mol, sekund || becquerel, celsiusgrad, coulomb, farad, gray, henry, hertz, joule, katal, lumen, lux, newton, ohm, pascal, radian, siemens, sievert, steradian, tesla, volt, watt, weber
3: intervall, skalintervall, skalton, ton: prim, sekund, ters, kvart, kvint, sext, septima, oktav