Dagens ord: reda

sen   

Motsatsord: tidig

Relaterade ord och synonymer:

1: arbetsovillig, arbetsskygg, bekväm, dolsk, drönig, dåsig, efter, flegmatisk, förslöad, försoffad, genomlat, håglös, inaktiv, indolent, kraftlös, lat, liknöjd, loj, lurig, lusig, långsam, lättjefull, maklig, oföretagsam, orask, passiv, saktfärdig, seg, senfärdig, slapp, slö, sölig, trög, trögkörd
2: komma efter, komma på efterkälken, hamna i kölvattnet, lagga, långrota, sacka, vara sen, sladda, komma på sladden, släpa, tappa
3: därefter, därpå, efterföljande, efteråt, framledes, framöver, omsider, sedan, sedermera, senare, småningom
4: fördröjd, försenad, försinkad, senkommen, sinkad
5: nattlig
6: en hundradels yen