Dagens ord: backe

signal   

Relaterade ord och synonymer:

1: avtryck, fjät, karakteristika, karakteristikon, kriterium, kännemärke, kännetecken, lösen, märke, program, prägel, råmärke, schibbolet, signum, spår, stämpel, symptom, symtom, tecken, vårdtecken
2: alarm, alarmsignal, larm, larmsignal, nödsignal, tut, tutande, varning, varningssignal, väckningssignal
3: anrop, appell, fanfar, lystringsord, lystringssignal, påringning, samlingssignal, tillrop
4: fanfar, hornstöt, revelj, militär signal, tapto, trumpetfanfar, trumpetsignal, trumpetsolo, väckningssignal
5: betalsamtal, fjärrsamtal, gruppsamtal, ilsamtal, interurbansamtal, lokalsamtal, långdistanssamtal, mobilsamtal, påringning, riks, rikssamtal, samtal, telefon, telefonerande, telefonkontakt, telefonsamtal, telesamtal, uppringning, utlandssamtal
6: pingla, ringa, slå en signal, telefonera
7: ljussignal, rödljus, stoppljus, trafikljus, trafiksignal
8: ge signal, signalera, tuta, varna
9: blocksignal, dvärgsignal, försignal, huvuddvärgsignal, huvudsignal, infartssemafor, infartssignal, järnvägssignal, körsignal, semafor, spårsignal, stationssignal, tågsignal, utfartssignal