Dagens ord: sinkadus

skapelse   

Relaterade ord och synonymer:

1: alster, foster, frukt, produkt, resultat, vara
2: anslag, anträde, begynnelse, början, debut, frö, genes, genesis, grund, härkomst, inbrott, inledning, inträde, premiär, rot, start, startskott, tillblivelse, tillkomst, tillträde, upphov, uppkomst, upprinnelse, upptakt, urkälla, ursprung, utbrott
3: alltet, existens, förekomst, liv, natur, realitet, tillvaro, vara, varat, verklighet, värld
4: komposition, sammansättning, uppbyggnad
5: danelse, daning, design, formgivning, komposition, kreation, utformning
6: alster, arbete, komposition, konstalster, konstverk, musikverk, målning, tavla, verk