Dagens ord: utjämna

skick   

Relaterade ord och synonymer:

1: art, bruk, handelsbruk, hävd, kutym, mod, plägsed, praxis, rit, ritus, sed, sedvana, sedvänja, sätt, tradition, usage, usance, usans, usus, vana, vis
2: befinnande, belägenhet, författning, förhållande, lag, läge, moment, omständighet, placering, position, predikament, sits, situation, status, stånd, ställning, tillstånd
3: disciplin, stram hållning, lag, ordning, pli, reda, redlighet, takt, tukt
4: anständighet, beteende, bordsskick, decorum, dekorum, etikett, förhållningsregler, hyfs, konvenans, manér, netikett, sätt, takt och ton, god ton, umgängesregel, umgängeston, umgängesvett, uppförande, uppträdande, vandel
5: design, genre, gestaltning, manér, pensel, stil, sätt, vis, väsen
6: fason, folkvett, hut, hyfs, mores, pli, respekt, skam
7: allmäntillstånd, flås, form, hälsotillstånd, kondis, kondition, ork, status, trim, uthållighet
8: i bra skick, trim, välfungerande
9: bibehållen, oanfrätt, opåverkad (av tidens tand), i gott skick, välbevarad