Dagens ord:

skifte   

Relaterade ord och synonymer:

1: fält, gärde, jordlott, lapp, linda, lott, lycka, mark, parcell, stycke, teg, torva, träde, trädesmark, täppa, vall, vret, åker, åkerfält, åkerlapp, åkerteg, äga, äng, änge, fältslag (i korsord)
2: förbättring, förändring, ombildning, omdaning, reform
3: byte, ersättning, utbyte