Dagens ord: master

skillnad   

Relaterade ord och synonymer:

1: differens, divergens, olikhet, skiljaktighet, åtskillnad
2: antipod, antites, kontrast, motpol, motsats, pol, stor olikhet, stor skillnad
3: balans, balansräkning, behållning, bokslut, bokslutssaldo, rest, saldo, tillgodohavande, överskott
4: addend, antal, binom, bråk, bråkdel, bråktal, decimalbråk, dividend, divisor, faktor, kvadrat, kvadratrot, kvot, minuend, nuffra, numero, numerus, nummer, nämnare, operator, ordningstal, parameter, part, pi, polynom, produkt, rest, rot, räknetal, siffra, storhet, subtrahend, summa, tal, term, täljare
5: avvikelse, diskrepans, motsättning, brist på överensstämmelse
6: avstånd, marginal, spelrum