Dagens ord: sinkadus

skuld   

Relaterade ord och synonymer:

1: anledning, argument, bakgrund, bevekelsegrund, drivfjäder, faktor, fog, föranledning, grund, motiv, omständighet, orsak, skäl
2: gäld, lån, skuldbelopp

Skuld   

Relaterade ord och synonymer:

1: as, asagud, asagudar, asar, diar, gud i den nordiska mytologin, gudar: Balder, Brage, Frej, Frö, Loke, Máni, Njord, Oden, Odin, Tor, Tyr, Ull, Ve, Vile, Ägirasagudinnor, asynjor, gudinna, gudinnor: Eir, Freja, Frigg, Hel, Idun, Ran, Skade, Skuld, Snotra, Sol, Urd, Verdandi, Vör
2: norna, nornor, Urd, Verdandi, ödesgudinna i nordisk mytologi