Dagens ord: kort

sky   

Relaterade ord och synonymer:

1: hysa agg emot, avsky, hata, starkt ogilla, vämjas, inte ha något till övers för
2: cirrus, cirrusmoln, cumulus, cumulusmoln, fjädermoln, moln, molntapp, stackmoln, stratusmoln, tapp
3: avkok, dekokt, fluid, fluidum, lag, lake, marinad, must, saft, sav, save, spad, steksås, sås, vätska
4: atmosfär, eter, luft, lufthölje, region, rymd, stratosfär, troposfär
5: besparas, eludera, gera, gira, hålla av, kringgå, slippa undan, svänga, undfly, undgå, undkomma, undslippa, undvika, vika undan, väja
6: firmament, fäste, himlafäste, himlapäll, himlapällen, himlavalv, himmel, himmelskupa, päll
7: avfärda, avslå, avvisa, bortvälja, dissa, döma ut, fördöma, förkasta, förneka, förskjuta, jäva, kassera, kasta, kritisera, missbilliga, nedsabla, ogilla, rangera ut, rata, refusera, risa, skrota, slopa, spola, såga, underkänna, utdöma, utgallra, utmönstra, vraka, vräka, välja bort
8: bärmos, chutney, fruktmos, gelé, kompott, kräm, marmelad, mos, sylt