Dagens ord: stupa

slip   

Relaterade ord och synonymer:

1: bädd, docka, fartygsslip, flytdocka, skeppsdocka, stapel, stapelbädd, torrdocka, upphalningsbädd, varv, varvsdocka
2: bandslip, planslip, slipapparat, slipmaskin, smärgelmaskin, vinkelslip || knivslip, slipsten, våtslip
3: cellulosa, dissolvingmassa, massa, pappersmassa, slipmassa, sulfat, sulfatmassa, sulfit, sulfitmassa, trämassa