Dagens ord: ren

slott   

Relaterade ord och synonymer:

1: barrikad, bastion, befästning, befästningsanläggning, befästningsvall, befästningsverk, blindering, blinderingsvall, blockhus, borg, citadell, defens, fort, fortifikation, fäste, fästning, fästningsverk, förskansning, försvarsanläggning, försvarsverk, kasematt, kastell, korsu, kåk, kärna, mur, palissad, ravelin, redutt, rondell, skans, skansverk, stadsmur, vall, vallgrav, värn
2: barre, boning, bostadshus, bostadslänga, bungalow, bygge, byggnad, corps-de-logi, hus, hybble, hydda, karaktärsbyggnad, karaktärshus, koja, kordelogi, krypin, kråkslott, kyffe, kåk, manbyggnad, mangårdsbyggnad, pörte, ruckel, stuga, tjäll, villa, wigwam
3: château, hus, palais, palats, palazzo, palä, residens
4: adelsgods, gods, herresäte, herrgård, kungsgård, kungsladugård, lantgodsänkesäteherrgårdsbyggnad, slott
5: drömslott, feslott, sagoslott