Dagens ord: manhattangeometri

slump   

Relaterade ord och synonymer:

1: behållning, kvarleva, lämning, relik, relikt, remanens, residuum, rest, ruin, skvätt, sladd, slank, slatt, slatte, slick, slunk, talong, återstod, överleva
2: bondtur, bonntur, flax, fluns, flyt, hasard, lycka, lyckträff, röta, sinkadus, skickelse, (ren) tillfällighet, trojadus, tur
3: episod, fall, företeelse, händelse, intermezzo, kasus, lyckträff, sinkadus, tillfälle, tillfällighet