Dagens ord: kort

slup   

Relaterade ord och synonymer:

1: ark, ask, bogserare, bogserbåt, båt, eka, ekstock, farkost, fartyg, flotte, flytetyg, färja, gondol, jakt, joll, jolle, julle, kanot, kofferdist, livbåt, livräddningsbåt, motorbåt, plimsollare, pråm, roddbåt, skepp, skeppsbåt, skorv, skuta, skäkta, snipa, tender, tråg, yacht, ångare, ångfartyg, ångslup, äsping, öka, ökstock
2: bark, bojert, brigg, båt, djonk, fregatt, fullriggare, galeas, galeon, jakt, karavell, ketch, klipper, klipperskepp, koff, kogg, korvett, kutter, linjeskepp, pinass, råseglare, segelfartyg, skepp, skonare, skonert, skuta, smack, tjalk, yawl