Dagens ord: ranka

sluttning   

Relaterade ord och synonymer:

1: backe, brink, hög, högland, höjd, klack, klint, knalle, krön, kulle, landhöjd, landrygg, lid, skär, slänt, tuva, upphöjning, ås
2: fjällsluttning, hang, löpa, nedförsbacke, nerförsbacke, nerförslöpa, pist, skidbacke, skidväg, utförslöpa
3: backe, dosering, lid, lutning, slänt, stigning
4: fall, golvlutning, lutning, sluttande, takfall, taklutning