Dagens ord: kort

stadga   

Relaterade ord och synonymer:

1: anbefalla, antyda, avkräva, befalla, beordra, bestämma, bjuda, båda, diktera, fastställa, fixera, förelägga, föreskriva, föresätta, förfoga, förordna, förständiga, kommendera, ordinera, påbjuda, reglera, statuera, tillsäga, utstaka, ålägga
2: anvisning, befallning, bud, budord, direktiv, föreskrift, författning, förhållningsorder, förhållningsregel, förordnande, förordning, förständigande, instruktion, kanon, lag, lagkodex, ledning, lex, missiv, norm, order, ordning, påbud, regel, reglemente, reskript, riktlinje, rättesnöre, rättsnorm, rättsregel, stadgar, statut, ukas, åläggande
3: befästa, betrygga, försäkra, konsolidera, stärka, stötta, säkerställa, säkra, trygga
4: klausul, moment, paragraf, punkt, status, stycke
5: balans, bärighet, fasthet, stabilitet, stadighet, styrsel
6: dekret, diktat, edikt, fullmakt, förordning, förvaltarskap, mandat, påbud, uppdrag
7: bygga upp, förstärka, palla upp, påla, staga, göra starkare, stärka, stöda, stödja, stötta (upp)