Dagens ord: mur

stadig   

Relaterade ord och synonymer:

1: avgjord, bergfast, bestämd, fast, fix, fixerad, järnfast, klippfast, obeveklig, oblidkelig, obrottslig, obönhörlig, orubblig, orygglig, osviklig, oundviklig, oåterkallelig, stabil, stenhård, stoisk, ståndaktig, trosviss
2: bestående, beståndande, beständig, evig, evinnerlig, evärdlig, gränslös, idelig, ihållande, ihållig, intensiv, invariabel, konstant, kontinuerlig, kronisk, lång, långlig, långvarig, oavbruten, oavlåtlig, obegränsad, oföränderlig, oupphörlig, oändlig, permanent, perpetuell, utan slut, stabel, stabil, stadigvarande, ständig, upprepad, uthållig, varaktig, ändlös
3: bastant, diger, grov, kompakt, kraftig, massiv, mastig, väl tilltagen, tjock, tung
4: gedigen, hållfast, massiv, robust, solid, stabil
5: jämvikt, sjöduglig, sjösäker, sjövärdig, stabil, säker
6: oeftergivlig, stel, vridstyv