Dagens ord: krydda

stam   

Relaterade ord och synonymer:

1: bog, bulb, bulbstäv, för, förskepp, förstäv, ramm, stäv; fördel (för-del i korsord)
2: as, benrangel, benstomme, bål, corpus, kadaver, kropp, lekamen, lik, liv, mumie, skelett, skrov, stoft, stommegammat (gam-mat i korsord), kolik (ko-lik i korsord)
3: art, blod, börd, extraktion, födsel, härkomst, härstamning, pedigree, proveniens, ras, sort, stamtavla, särtyp, typ, variant, ätt
4: dynasti, familj, hus, klan, släkt, ätt
5: befolkning, folk, folkslag, folkstam, invånare, mänsklighet, nation, nationalitet, population
6: ax, grässtjälk, grässtrå, halm, , luftstam, , skott, spira, stjälk, strå, stängel
7: avloppsledning, avloppsrör, avloppsstam, blyrör, dagvattenledning, järnrör, kallvattenledning, kallvattenrör, kopparrör, ledning, plaströr, rör, rörledning, slang, varmvattenledning, varmvattenrör, vattenledning, vattenslang
8: allé, barrträd, dunge, gren, kvist, lövträd, rot, skog, träd, trädgren, trädrad, trädrot, trädstam
9: språkfamilj, språkgrupp, språkområde, språksläkt, språkstam, språkvärld
10: lång böjlig gren, kvist, slya, spö, späd stam, vidja