Dagens ord: kort

status   

Relaterade ord och synonymer:

1: befinnande, belägenhet, författning, förhållande, lag, läge, moment, omständighet, placering, position, predikament, sits, situation, skick, stånd, ställning, tillstånd
2: klausul, moment, paragraf, punkt, stadga, stycke
3: anseende, livsvillkor, position, rang, samhällsställning
4: allmäntillstånd, flås, form, hälsotillstånd, kondis, kondition, ork, skick, trim, uthållighet