Dagens ord: reda

stilla   

Relaterade ord och synonymer:

1: behaglig, dus, len, lindrig, mild, sakta
2: dämpa, döva, förtaga, kalmera, lena, lindra, lisa, lugna, mildra, moderera, sakta, sansa, släcka, söva
3: flegmatisk, foglig, fredlig, fridsam, from, fromsint, godmodig, godsint, kallblodig, kolugn, lugn, mild, saktmodig, stillsam, sävlig, tålmodig
4: amma, bespisa, fodra, (ge) föda, försörja, göda, livnära, ge mat åt, mata, nära, tillföra näring, stilla (hunger), sutenera, underhålla, uppehålla, utfodra, utspisa
5: lungt, obetydlig vågbildning, smul, smult
6: diskret, dämpad, lågmäld, lågmält, lågröstad, tyst, tystlåten, viskande
7: fridfull, fridsam, lugn, odramatisk, ostörd, rofylld, seren, skyddad, vilsam