Dagens ord: master

storhet   

Relaterade ord och synonymer:

1: dimension, dos, dosis, frekvens, kvantitet, kvantum, magnitud, massa, myckenhet, mångfald, mängd, parti, storlek
2: berömd person, berömdhet, celebritet, kändis, notabilitet, omtalad person, ryktbarhet, stjärna
3: addend, antal, binom, bråk, bråkdel, bråktal, decimalbråk, dividend, divisor, faktor, kvadrat, kvadratrot, kvot, minuend, nuffra, numero, numerus, nummer, nämnare, operator, ordningstal, parameter, part, pi, polynom, produkt, rest, rot, räknetal, siffra, skillnad, subtrahend, summa, tal, term, täljare
4: matematisk konstant, oföränderlig storhet