Dagens ord: master

subtrahend   

- tal som skall dras från ett annat tal

Relaterade ord och synonymer:

1: addend, antal, binom, bråk, bråkdel, bråktal, decimalbråk, dividend, divisor, faktor, kvadrat, kvadratrot, kvot, minuend, nuffra, numero, numerus, nummer, nämnare, operator, ordningstal, parameter, part, pi, polynom, produkt, rest, rot, räknetal, siffra, skillnad, storhet, summa, tal, term, täljare