Dagens ord: skott

subtrahera   

Relaterade ord och synonymer:

1: abbreviera, avdraga, avknappa, avkorta, avräkna, avstubba, fråndraga, frånräkna, förkorta, förminska, förringa, inskränka, knappa in, krympa, kupera, minska, reducera, stubba, stäcka, sänka
2: addera, hopräkna, lägga ihop, plussa, räkna ihop, räkna samman, sammanlägga, sammanräkna, summera, lägga till, ökadra ifrån, minska, subtraheragångra, multiplicera, mångfaldigadela (med), dividera