Dagens ord: skott

summera   

Relaterade ord och synonymer:

1: addera, hopräkna, lägga ihop, plussa, räkna ihop, räkna samman, sammanlägga, sammanräkna, lägga till, ökadra ifrån, minska, subtraheragångra, multiplicera, mångfaldigadela (med), dividera
2: dokumentera, hopskriva, konkludera, referera, resumera, sammanfatta, sammanställa