Dagens ord: massiv

svalg   

Relaterade ord och synonymer:

1: avgrund, bråddjup, djup, stup
2: gap, gatt, glugg, hål, håla, hålighet, hålrum, kavitet, lakun, lucka, läcka, mun, mynning, punktering, pupill, schakt, spygatt, tomrum, öppning
3: ansatsrör, talapparat, talorganglottis, ljudspringa, röstspringastämband, stämläppfarynx, pharynx, svalgmunhåla
4: hals, luftstrupe, matstrupe, strupe