Dagens ord: sinkadus

sympati   

Relaterade ord och synonymer:

1: bevågenhet, förkärlek, grace, gratia, gratie, gunst, huldhet, huldskap, hängivenhet, nåd, tillgivenhet, välvilja, vänskap, ynnest, ömhet, ömsinthet
2: deltagande, empati, gensvar, inkännande, inlevelse, inlevelseförmåga, medkänsla, medlidande, medömkan
3: instämmande, medhåll, stöd