Dagens ord: utjämna

syn   

Relaterade ord och synonymer:

1: anblick, företeelse, panorama, prospekt, vy, åsyn
2: air, anlete, anletsdrag, ansikte, ansiktsdrag, ansiktsuttryck, drag, fas, feja, fejs, fysionomi, grimas, grin, mimik, min, minspel, nia, nuna, nylle, planet, plyte, snyte, tryne, uppsyn, utseende, uttryck, är
3: avsyning, besiktning, husesyn, inspektion, undersökning, visitation
4: blick, blig, flukt, getöga, glimt, glutt, kik, titt, öga, ögonkast
5: blick, korpgluggar, seende, synförmåga, synsinne, synskärpa, ögon
6: chimär, dröm, epifani, inbillning, synbild, uppenbarelse
7: andanom, anden, fantasin, för sin inre syn, tanken
8: balans, balanssinne, hörsel, hörselsinne, känsel, känselsinne, lukt, luktsinne, smak, smaksinne, synsinne, (sjätte) sinne