Dagens ord: hölje

tal   

Relaterade ord och synonymer:

1: anföra, beröra, citera, förmäla, mäla, nämna, omförmäla, omnämna, omtala, föra på tal, tala om, återge
2: antal, bestånd, kvantitet, mängd
3: debatt, dialog, diskurs, diskussion, konversation, prat, resonemang, samspråk, samtal, tal, talande || bladder, blaha, blaj, blarr, dravel, gagg, glam, goja, jams, joller, jolt, meningslöst prat, pjoller, pladder, rabbel, skvaller, sladder, slidder, sliddersladder, snack, snicksnack, struntprat, surr, svammel, trams, tugg
4: mål, målföre, talförmåga, talgåva, tunga, tungomål
5: organ, röst, stämband, stämma, sångröst, talorgan, tunga, vox
6: anförande, föredrag, monolog, oration, prata
7: addend, antal, binom, bråk, bråkdel, bråktal, decimalbråk, dividend, divisor, faktor, kvadrat, kvadratrot, kvot, minuend, nuffra, numero, numerus, nummer, nämnare, operator, ordningstal, parameter, part, pi, polynom, produkt, rest, rot, räknetal, siffra, skillnad, storhet, subtrahend, summa, term, täljare
8: apropå, på tal om
9: bröllopstal, festtal, harangering, hyllningstal, högtidstal, installationstal, invigningstal, oration, vigseltal