Dagens ord: hölje

tanke   

Relaterade ord och synonymer:

1: akt och mening, avsikt, beslut, dessäng, fokus, föresats, försåt, intention, intentioner, mening, mål, målsättning, plan, syfte, syftemål, syftning, uppsåt, vilja, ändamål
2: betraktelse, fiktion, fundering, föreställning, grill, idé, idéassociation, inbillning, mening, omdöme, reflektion, reflexion, tankegång, teori, åsikt
3: begåvning, förnuft, förstånd, hjärna, intellekt, intelligens, klarsyn, sinne, skarpsinne
4: kognition, tankemönster