Dagens ord: oud

tecken   

Relaterade ord och synonymer:

1: förebud, järtecken, menetekel, omen, dåligt tecken, varsel
2: avtryck, fjät, karakteristika, karakteristikon, kriterium, kännemärke, kännetecken, lösen, märke, program, prägel, råmärke, schibbolet, signal, signum, spår, stämpel, symptom, symtom, vårdtecken
3: bevis, indicium, prov, vedermäle
4: cedilj, cediljtecken, hake
5: gest, handrörelse, later, mimik, rörelse, uttrycksfullhet, vink, åtbörd, åtbördsspel, åthävor
6: fenomen, järtecken, mirakel, under, underverk, övernaturlighet
7: karess, klapp, kram, kyss, smekning, tecken på kärlek, ömhetsbetygelse, ömhetsbevis
8: allusion, anspelning, antydan, antydning, fingervisning, gest, häntydan, hänvisning, indicium, indikation, insinuation, syftning, vink
9: anlag, ansats, antydan, antydning, början, embryo, rudiment, tillstymmelse
10: två punkter över vokal, trema, trematecken
11: vågformat tecken, tilde
12: bokstavstyp, matris, trycktyp, typ || font, grad, stilgrad, tryckstil, typsnitt || seriff, serifftypsnitt: Courier, garamond, lucidasanserif, sanseriftypsnitt: ariern, helvetica, verdanafrakturstil, frakturtyp || antikva; grotesk
13: bokstav, figur, symbol