Dagens ord: castingsport

teori   

Motsatsord: praktik

Relaterade ord och synonymer:

1: betraktelse, fiktion, fundering, föreställning, grill, idé, idéassociation, inbillning, mening, omdöme, reflektion, reflexion, tanke, tankegång, åsikt
2: dogm, doktrin, grundsats, lära, lärosats, sats, teorem, tes, trossats
3: aning, begrepp, föreställning, hum, nys om, susning, uppfattning
4: antagande, arbetshypotes, tankemässig förklaring, förklaringsförsök, förklaringsmodell, hypotes, tes
5: teorilektion, teoriundervisning, teoretisk (del av) utbildning