Dagens ord: master

term   

Relaterade ord och synonymer:

1: benämning, beteckning, fackord, fackterm, fackuttryck, ord, specialuttryck
2: addend, antal, binom, bråk, bråkdel, bråktal, decimalbråk, dividend, divisor, faktor, kvadrat, kvadratrot, kvot, minuend, nuffra, numero, numerus, nummer, nämnare, operator, ordningstal, parameter, part, pi, polynom, produkt, rest, rot, räknetal, siffra, skillnad, storhet, subtrahend, summa, tal, täljare