Dagens ord: knut

tid   

Relaterade ord och synonymer:

1: eon, epok, era, fas, moment, period, skede, stadie, stadium, stund, tidevarv, tidpunkt, tidrymd, tidsepok, tidsperiod, tidsskede, tidsålder, världsålder, ålder, ära
2: andrum, besinningstid, betänketid, rådrum, tid att tänka efter
3: dåtidsform, imperfekt, preteritum, temps, tempus, tidsform
4: tidsenhet, tidsperiod || sekundminuttimmedag, dygn, veckodagarbetsvecka, kalendervecka, sjudagarsperiod, veckakalendermånad, månad, månvarvkalenderår, solvarv, tolvmånadersperiod, år, årtal || åratal || glas
5: dag, datering, dato, datum, datumangivelse, klockslag, tidpunkt
6: bakåt i tiden, , förr (i tiden), längesedan, längesen, för lång tid sedan
7: nu är det dags, nu är det tid
8: otid, opassande tid, fel tidpunkt
9: hur dags, när , när, vilken tid, tidsfråga
10: period i avskildhet, bönestund, meditationsperiod, retreat, stillhet, tid för bön
11: bry sig, ägna omtanke, visa omtänksamhet, ta sig tid