Dagens ord: nota

tillbaka   

Relaterade ord och synonymer:

1: avslå, avvärja, göra en parad, parera, slå tillbaka, undvika, värja
2: backa, banga, fega ur, retirera, rygga, sacka, svikta, dra sig tillbaka, vika, återgå || flykt, reptilrörelse, reträtt, tillbakadragande, tillbakamarsch, återtåg
3: annullera, bryta, häva, kontramandera, rygga, ta tillbaka, upphäva, återkalla, återtaga, åtra, ändra
4: hemresa, retur, returresa, tillbakagång, tillbakaresa, återgång, återresa, återsändning
5: ta tillbaka, återerövra, återförvärva, återta, återtaga, återvinna
6: baklänges, bakåt, tillbaks
7: av och an, fram och tillbaka, hit och dit
8: lämna tillbaka returflaskor och returburkar, panta
9: retur, åter; re-