Dagens ord: vevlira

timme   

Relaterade ord och synonymer:

1: dubbellektion, föreläsning, lektion, lektionstimme, matematiklektion, mattelektion, skollektion, undervisningstid, undervisningstimme
2: tid, tidsenhet, tidsperiod || sekundminut || dag, dygn, veckodagarbetsvecka, kalendervecka, sjudagarsperiod, veckakalendermånad, månad, månvarvkalenderår, solvarv, tolvmånadersperiod, år, årtal || åratal || glas