Dagens ord: hölje

ting   

Relaterade ord och synonymer:

1: areopag, domstol, forum, inkvisition, instans, jury, kämnärsrätt, nämnd, rätt, ståndrätt, tribunal
2: artikel, entitet, föremål, grej, grunka, kropp, mackapär, manick, moj, mojäng, objekt, ordning, pinal, pjäs, pryl, pryttel, sak, tingest
3: forum, församling, kollegium, konferens, kongress, meeting, möte, plena, plenum, råd, rådslag, råds­församling, sammankomst, sammanträde, senat, session, sittning, stämma, symposium, årsmöte, årsstämma, öråd, överläggning
4: brottmål, domstolsprocess, domstolstvist, domstolsärende, fall, mål, process, rannsakan, rannsakning, rättegång, rättegångssak, rättsprocess, rättsprövning, rättssak, sak, tvist, tvistemål, ärende