Dagens ord: dram

ton   

Relaterade ord och synonymer:

1: brak, buller, dunder, dån, dön, eko, explosion, genljud, gny, klang, knak, knall, kny, knyst, ljud, läte, missljud, oljud, olåt, oväsen, pang, pip, skall, skräll, smäll, sorl, väsen
2: anständighet, beteende, bordsskick, decorum, dekorum, etikett, förhållningsregler, hyfs, konvenans, manér, netikett, skick, sätt, takt och ton, god ton, umgängesregel, umgängeston, umgängesvett, uppförande, uppträdande, vandel
3: färg, färgnyans, färgton, kulör, nyans, skiftning, valör
4: vikt, viktenhet, viktmåttmilligram, gram, hekto, hektogram, kilo, kilogram, deciton, ton, kiloton, megaton || korn, ass, gran, skrupel, qvintin, drakma, ort, lod, uns, newton, mark, pund, skålpund, lispund, centner, skeppspund, läst, nyläst
5: ackord, dominant, dominantackord, subdominant, tonika, treklang
6: harmoni, klang, klangfärg, nyans, röstklang, sound, timbre
7: hexakord, skalton, solmisation, solmisering: do, utremifasollasi, ti
8: skala, skalton, ciss, dess, diss, ess, eiss, fiss, gess, giss, aiss, ass, bess
9: intervall, skalintervall, skalton: prim, sekund, ters, kvart, kvint, sext, septima, oktav
10: accent, accentuering, betoning, intonation, prosodi, röstläge, satsmelodi, tonfall, tongång, tonläge, tonvikt, tyngdpunkt, uttal
11: frekvens, periodtal, svängningstal, tonhöjd
12: kaxa sig, uppträda självsäkert, ta sig ton