Dagens ord: öga

torka   

Relaterade ord och synonymer:

1: avbräck, avsaknad, bortfall, brist, defekt, deficit, ebb i kassan, förlust, kassabrist, minus, nöd, saknad, spill, svinn, tapp, underskott
2: atrofiera, borttorka, , förtorka, förtvina, förvissna, gistna, skrumpna, sloka, tvina, uttorka, vissna
3: borsta, damma, dammsuga, dammtorka, feja, ordna, polera, putsa, rengöra, skura, sopa, städa
4: bevara, djupfrysa, frysa, frystorka, förvälla, garva, grava, infrysa, inkoka, insalta, konservera, nedsalta, preservera, rimma, rimsalta, röka, safta, sylta, vakuumtorka, vattenglaskonservera
5: balsamera, konservera, mumifiera
6: ria, torka i ria, göra torr
7: torrperiod, vattenbrist
8: fantasilöshet, idétorka, nyhetstorka
9: avdunsta, dunsta, evaporera, övergå i gasform
10: fräsa näsan, snyta (sig), torka näsan
11: gista, torka nät