Dagens ord: vevlira

trafikplats   

Relaterade ord och synonymer:

1: gatukorsning, knut, knutpunkt, korsning, mot, plankorsning, skäl, vägknut, vägkorsning, vägskäl || cirkulationsplats, rondelltrafikplats, motorvägskorsning || trevägskorsning, fyrvägskorsning || järnvägskorsning, järnvägsövergång
2: avfart, avfartsramp, avfartsväg, avkörningsramp, avtagsväg, motorvägsavfart, påfartsramp, ramp, uppfartsväg, vägkorsning