Dagens ord: beridare

tro   

Relaterade ord och synonymer:

1: ana, anta, antaga, förese, förutse, gissa, motse, spå
2: anse, anta, finna, förmena, förmoda, förvänta, mena, presumera, tycka, tänka, vänta
3: antagande, förmenande, förmodan, förutsättning, förvissning, hypotes, konjektur, mening, misstanke, presumtion, tycke, övertygelse
4: förtroende, förtröstan, lit, tillförsikt, tillit, tilltro
5: ana ugglor mossen, ana (det värsta), anta, befara, frukta, förmoda, ha på känn, misstro, misstänka, ana oråd
6: credo, trosbekännelse, trosövertygelse, övertygelse
7: förtrösta, hoppas, lita
8: religiös förtröstan, förvissning, religiositet, religiös övertygelse
9: auktoritetstro, kolartro, okritisk tro, kritiklös tro
10: gudsdyrkan, gudsförtröstan, gudstro, gudsuppfattningdeism
11: bekännelse, bekännelsetrohet, konfession, lära, trosbekännelse