Dagens ord: addend

trumma   

Relaterade ord och synonymer:

1: avlopp, avloppsledning, avloppstrumma, kloak, kloakledning, kulvert, slaskledning, täckdike
2: baskagge, bastrumma, batteri, congas, djembe, kagge, membraninstrument, oljefat, percussion, perkussion, perkussionsinstrument, puka, slaginstrument, slagverk, slagverksinstrument, tambur, tamburin, tamtam, timbal, trumset, virveltrumma