Dagens ord: quisling

tunna    Se även: tunn

Relaterade ord och synonymer:

1: ankare, drittel, fat, fjärding, kagge, kutting, laggkärl, liggare, lägel, åm
2: bensindunk, bensintank, bränsletank, dieseltank, dunk, fat, jeepdunk, oljefat, oljetank, oljetunna, plastdunk, plåttunna, reservdunk, reservtank, tank, tomfat
3: kubikmått, rymdmått, volymenhet, volymmåttkubikmillimeter, milliliter, centiliter, kubikcentimeter, deciliter, kubikdecimeter, liter, hektoliter, kubikmeter || kryddmått (1 ml), tesked (0,5 cl), tsk, matsked (1,5 cl), msk, kubiktum (svensk 1,51 cl), jungfru (8,2 cl), ort (8,2 cl), kaffekopp (15 cl), kvarter (32,7 cl), halvstop (65,4 cl), stop (1,3 l), kanna (2,6 l), kappe (4,6 l), åtting (15,7 l), skäppa (21 l), kubikfot (26 l), fjärding (31 l), ankare (39 l), spann (73 l), packtunna (126 l), tunna (147 l), fat (157 l), åm (157 l), oxhuvud (236 l), foder (942 l)
4: avmagrade, beniga, klena, magra, smala, spensliga, spinkiga, svaga, taniga, tärda, utmärglade
5: bemänga, blanda ut, förtunna, spä, späda, tunna (ut), uppblanda, utblanda
6: drittel, smörtunna
7: ekfat, fat, trätunna, vinfat, vintunna; ölfat, öltunna