Dagens ord:

uppgift   

Relaterade ord och synonymer:

1: berättelse, betänkande, deklaration, förklaring, förmenande, förmälan, inlaga, inlägg, memorandum, memorial, pm, promemoria, påstående, rapport, redogörelse, referat, relation, resumé, utlåtande, utsaga, utsago, uttalande, version, yttrande, årsberättelse
2: exempel, fråga, motiv, problem, punkt, spörsmål, stoff, sujet, tema, topik, ämne
3: kall, kallelse, livsuppgift, mission, uppdrag
4: beting, hemarbete, hemtal, hemuppgift, inlämningsuppgift, läxa, pensum, skoluppgifthemläxor, läxor, pensautanläxa, utantilläxa